17 Серпня 2020р.
Виконання зобов’язань контрагентами під час карантину: що варто знати бізнесу, щоб зберегти свої кошти – для Agri-Gator News

Чи не найголовнішим питанням, яке цікавить бізнес сьогодні: чи звільняються підприємці та юридичні особи та їх контрагенти від виконання умов договорів у зв’язку з встановленням в Україні карантину та чи можна в таких випадках змінити та розірвати вже існуючі договори?

В звичайний час, за невиконання умов договору, сторона яка їх не виконує несе певні правові наслідки.

Проте, в умовах карантину, який наразі встановлено до 3 квітня 2020 року, та який віднесено до форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) дещо змінює цей звичний порядок.

Настання форс-мажорної обставини може мати відповідні наслідки. Таке настання може бути підставою для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань, зокрема, звільнення від сплати неустойки, пені, штрафу. Окрім цього, це може бути підставою для розірвання зміни чи розірвання договору.

Необхідно розуміти, що встановлення карантину, який зараз діє, не є беззаперечною підставою вважати, що настала форс-мажорна обставина, яка звільняє сторону від виконання умов договору.

Важливо! Для звільнення від виконання зобов’язань, зміни чи розірвання договору, у зв’язку з встановленням карантину, сторона договору повинна довести наявність форс-мажорної обставини, та неможливість виконати зобов’язання саме через настання такої обставини.

Більш того, необхідно дотриматись порядку дій, який потрібно вчинити для належного підтвердження настання форс-мажорної обставини. В протилежному випадку, при захисті посилання на форс-мажорні обставини не буде ефективним.

Аналізуючи наявну судову практику необхідно наголосити, що не всі обставини є форс-мажорними, до яких зокрема не відноситься, економічна криза, зростання цін та курсів іноземної валюти, відсутність грошових коштів, тощо.

Окрім цього, навіть за наявності встановленої належним чином форс-мажорної обставини та доведення того факту, що невиконання зобов’язань виникло у зв’язку з таким настанням, не звільнить особу від сплати інфляційних втрат та 3 процентів річних, у разі заявлення такої вимоги контрагентом.

Підсумовуючи вищевикладене, радимо дотриматись таких умов, у разі настання форс-мажорних обставин:

  • проаналізувати договір на порядок дій у разі настання форс-мажорних обставин;
  • проаналізувати договір на предмет можливості розірвання у зв’язку з настанням обставин непереборної сили;
  • повідомити другу сторону про настання форс-мажорних обставин, та неможливості виконання (повного або часткового) зобов’язань;
  • спробувати домовитись з іншою стороною договору про внесення змін до нього, відтермінування виконання зобов’язань, тощо;
  • підтвердити настання форс-мажорної обставини – отримати відповідний сертифікат Торгово-промислової палати України;

Друге питання стосується того, як себе вести, якщо контрагент перестав виконувати зобов’язання.

Ми радимо всім своїм клієнтам виходити з того, що це за контрагент, скільки часу та в яких відносинах ви перебуваєте тощо.

Це важливо, оскільки у разі настання вказаних обставин, потерпілій стороні необхідно звертатись до суду з позовною заявою. Судовий розгляд не є швидкий, а тому розгляд справи може бути довшим чим дія форс-мажорних обставин.

Таким чином, в залежності від контрагента, з останнім можуть погіршитись відносини, що може припинити вашу співпрацю в майбутньому. Тому, наша порада спробувати врегулювати спір в позасудовому порядку.

При обранні способу захисту в суді варто встановити, чи настали для сторін форс-мажорні обставини, та чи саме внаслідок цих обставин контрагент відмовляється або не може виконати свої зобов’язання за певним договором.

Отже, резюмуючи все зазначене, необхідно зауважити, що в кожному конкретному випадку будуть різні обставини, а відповідно необхідно по різному підходити до питань виконання чи невиконання зобов’язань, та як сторонам себе вести в таких випадках.

Автор
публікації
РУЩАК ВАСИЛЬ КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР АДВОКАТ
Виконання зобов’язань контрагентами під час карантину: що варто знати бізнесу, щоб зберегти свої кошти
Читайте також
Залишилися запитання чи пропозиції?
Напишіть нам
Запис на зустріч
до юриста
Номер телефону*
Коротко опишіть ваше питання/проблему*

Дякуємо за заявку

Политика конфиденциальности

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Et quod, aut eligendi consequatur iste, eveniet dolorem aperiam cupiditate ad optio fuga neque omnis hic totamvoluptatem repellat deleniti, voluptas dignissimos.